• TCVN 9377-2:2012 - MTU · PDF Datei

  TCVN 9377-2:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 303:2006 phần 2 và TCXD 159:1986 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ...

Nhận giá
 • TCVN 9206:2012 ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG NHÀ Ở VÀ CÔNG .

  Tiêu chuẩn TCVN 9206 : 2012 thay thế tiêu chuẩn TCXD 27 : 1991. Tiêu chuẩn TCVN 9206 : 2012 được chuyển đổi từ tiêu chuẩn TCXD 27 : 1991 theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và điểm a Khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 ...

Nhận giá
 • Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 132:1985 về thủy tinh ...

  *** đã ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 132:1985 về thủy tinh - phương pháp phân tích hóa học xác định hàm lượng nhôm ôxyt Thuộc lĩnh vực Xây dựng, Hóa chất

Nhận giá
 • Tài liệu TCXD 65 1989 docx - Tài liệu text

  Tiêu chuẩn ny thay thế cho tiêu chuẩn TCXD 65-77 Nhóm H Tiêu chuẩn ny xác lập những nguyên tắc, chỉ dẫn chung v những quy định cụ thể để sử dụng các loại xi măng thông dụng một cách hợp lý trong xây dựng nhằm đảm bảo chất lợng công trình v tiết kiệm xi .

Nhận giá
 • THÔNG BÁO - ntu.edu.vn · PDF Datei

  2. TCXD 45:1978 Tiêu chu ẩn thi ết k ế n ền nhà và công trình TCVN 9362:2012 Tiêu chu ẩn thi ết k ế n ền nhà và công trình 3. TCXD 79:1980 Thi công và nghi ệm thu các công tác nền móng TCVN 9361:2012 Công tác n ền móng – Thi công và nghi ệm thu 4. TCXD 128 : 1985 (G ộp v ới: TCXD 136 : 1985)

Nhận giá
 • TCXD-136-1985-thuy-tinh--de-san-xuat-thuy-tinh-phuong ...

  TCXD136:1985, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 136:1985 về thủy tinh - cát để sản xuất thủy tinh – phương pháp chuẩn bị mẫu trong phòng thí nghiệm để phân tích hóa học - quy định chung

Nhận giá
 • Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 127:1985 về cát mịn để làm bê ...

  *** đã ban hành Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 127:1985 về cát mịn để làm bê tông và vữa xây dựng - hướng dẫn sử dụng Thuộc lĩnh vực Xây dựng

Nhận giá
 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4116:1985 về công trình thủy lợi ...

  *** đã ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4116:1985 về công trình thủy lợi - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công - Tiêu chuẩn thiết kế Thuộc lĩnh vực Xây dựng

Nhận giá
 • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM: TCXD Việt Nam

  Quyển 7- TIÊU CHUẨN CHỐNG CHÁY NỔ CÔNG TRÌNH VÀ AN TOÀN XÂY DỰN G ( 1520 trang A4). I. TIÊU CHUẨN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ. 1. TCVN 3991:1985 Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng - Thuật ngữ và định nghĩa. 2. TCXD 215:1998 Phòng cháy chữa cháy-Từ vựng- .

Nhận giá
 • TCVN 3991:2012 TIÊU CHUẨN PHÒNG CHÁY TRONG THIẾT KẾ .

  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA. TCVN 3991:2012. TIÊU CHUẨN PHÒNG CHÁY TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG – THUẬT NGỮ – ĐỊNH NGHĨA. Standard for fire protection in building design. Terminology – definitions. Lời nói đầu. TCVN 3991 : 2012 thay thế TCVN 3991 : 1985.

Nhận giá
 • Tiêu chuẩn cát xây dựng mới nhất tại Việt Nam theo TCVN:2006

  CHÚ THÍCH TCXD 127 : 1985 hướng dẫn cụ thể việc sử dụng từng loại cát mịn trên cơ sở tính toán hiệu quả kinh tế ... Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7570 : 2006. 5.8 Xác định hàm lượng bụi, ... giải pháp thay thế thích hợp cho các lò vôi thủ công hiện nay. 12 October, ...

Nhận giá
 • Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng TCXDVN 333-2005 - HVAC Việt Nam

  Tiêu chuẩn này áp dụng để tính toán thiết kế, giám sát và nghiệm thu đánh giá chất lượng các công trình xây dựng hệ thống chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị thay thế cho tiêu chuẩn xây dựng TCXD 95 : 1983 – Tiêu chuẩn .

Nhận giá
 • 169 Tiêu chuẩn xây dựng mới thay thế cho các tiêu chuẩn ...

  Tiêu chuẩn thay thế. 1. TCXD 44:1970. Quy phạm thiết kế kết cấu gỗ . Hủy do không còn phù hợp. 2. TCXD 45:1978. Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình. TCVN 9362:2012. Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình. 3. TCXD 79:1980. Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng. TCVN 9361:2012. Công tác nền móng – Thi công và ...

Nhận giá
 • TCXD-136-1985-thuy-tinh--de-san-xuat-thuy-tinh-phuong ...

  TCXD136:1985, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 136:1985 về thủy tinh - cát để sản xuất thủy tinh – phương pháp chuẩn bị mẫu trong phòng thí nghiệm để phân tích hóa học - quy định chung

Nhận giá
 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3994:1985 về chống ăn mòn trong ...

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3994:1985 về chống ăn mòn trong xây dựng - kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - phân loại môi trường xâm thực đã được thay thế bởi Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12041:2017 về Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu chung .

Nhận giá
 • Mô đun độ lớn của cát là gì - Cát đá xây dựng - Ý nghia ...

  Theo tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 "Cốt liệu cho bêtông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật" và tiêu chuẩn TCXD 127:1985 "Cát mịn để làm bêtông và vữa xây dựng. 1. Theo tiêu chuẩn TCVN 7570:2006

Nhận giá
 • Tiêu chuẩn lấy mẫu cát thí nghiệm xây dựng - TCVN 1770-1986

  Tần suất và quy cách lấy mẫu trong thí nghiệm cát xây dựng được quy định trong TCVN 1770-1986 (đã được thay thế bởi TCVN 7570 : 2006), TCXD 127-1985, cụ thể: Tần suất lấy mẫu thí nghiệm cát: 1 mẫu/1 lô. Quy cách lấy mẫu cát:

Nhận giá
 • TCVN 2622 : 1995 Phòng cháy ... - Tiêu chuẩn PCCC

  Tổng hợp Quy chuẩn, Tiêu chuẩn PCCC Tiêu chuẩn PCCC. Tìm kiếm trang web này ... 20 TCN 33 – 1985 Cấp nước mạng lưới bên ngoài va công trình - Tiêu chuẩn thiết kế . QCVN 06 : 2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng ...

Nhận giá
 • TCXD 137 1985 - Tài liệu text

  Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 137 : 1985 Bảng 2 Hàm l|ợng oxyt trong mẫu L|ợng cân mẫu cần để lấy phân tích (gam) Từ 0,005 đến 0,01 Từ 0,01 đến 0,05 Từ 0,05 đến 0,10 ... khiết thay thế cho việc dùng sắt (III) ôxyt Dung dịch B: ...

Nhận giá
 • TCXD 16:1986 CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO TRONG CÔNG TRÌNH .

  TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG. TCXD 16:1986 (TCVN 16). CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO TRONG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG. Artificial lighting in civil works. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, cải tạo và quản lí hệ thống chiếu sáng nhân tạo bên trong nhà ở và công trình công cộng.

Nhận giá
 • TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM - hapulico · PDF Datei

  thay thế cho tiêu chuẩn xây dựng TCXD 95: 1983 - Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình xây dựng dân dụng. Các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị đƣợc hiểu bao gồm các thành phần sau:

Nhận giá
 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1468:1985 về Đột

  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA. TCVN 1468 :1985. ĐỘT. Punches. Lời nói đầu. TCVN 1468 : 1985 thay thế cho TCVN 1468 : 1974. TCVN 1468 : 1985 do Viện Công nghệ - Bộ Cơ khí và Luyện kim biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Ủy ban khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.

Nhận giá
 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1394:1985 của ban hành năm 1985

  TCVN 1394 : 1985 thay thế cho TCVN 1394 : 1972. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007 ...

Nhận giá

hơnnhững sản phẩm liên quan

Gửi yêu cầu trực tuyến